Persbericht 18-6-2018

Oproep Deense bedrijven: “Benader Nederlandse BENG-eisen beter”

ROCKWOOL deed op 18 juni samen met VELUX, Danfoss en Grundfos een oproep om de Nederlandse BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) beter te benaderen. Deze werkgroep, die momenteel in opdracht van de overheid onderzoek doet, kijkt hierbij vooral naar de kostenoptimalisatie. Door de blik op BENG te verbreden sluit deze straks beter aan op de aankomende Europese richtlijnen.

Dat zorgt voor meer inzicht, en beweegt huizenbezitters en gebouweigenaren eerder in duurzame renovaties te investeren, aldus de werkgroep via een seminar op de Deense ambassade aan aanwezige Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en gebouweigenaren.

De basis van de huidige BENG-definitie is de EPBD (Energy Performance Building Directive) 2010. Deze is vooral gericht op energiereductie. Deze maand zal de vernieuwde EPBD 2018 in het publicatieblad van de Europese Unie officieel worden gepubliceerd. De ministers van de EU-lidstaten hebben de komende 20 maanden de tijd deze in hun eigen wetgeving te implementeren. Deze nieuwe, leidende Europese richtlijn geeft nog nadrukkelijker aan dat energie-efficiëntie niet mag leiden tot een verslechtering van sociale aspecten in de gebouwde omgeving, zoals veiligheid (waaronder brand), wooncomfort en gezondheid. Ze zouden juist hand in hand moeten gaan stelt deze richtlijn.

Van BENG naar Beter
Vanuit verschillende invalshoeken werd tijdens het seminar ingegaan op de behoefte voor een holistische benadering van BENG. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Daarna volgen overige gebouwen en woningen. “Het is daarom van belang om nu al ruimte te laten binnen de ambities van de BENG-eisen om straks ook aan de bredere EPBD 2018 eisen te kunnen voldoen,” zo stelt Hannie Stappers, woordvoerder namens de Deense bedrijven.

Deens voorbeeld: meer draagvlak voor renovatie door wooncomfort
Nederland staat vooral voor een uitdaging ten aanzien van renovaties van bestaande bouw. Daarvoor is draagvlak nodig, onder meer van particuliere huiseigenaren en bewoners van huurwoningen. Tijdens het seminar werd het Deense ‘BetterHome’-initiatief gepresenteerd. Dit bewezen concept is door een brede groep bedrijven en organisaties in Denemarken ontwikkeld en laat zien dat bewoners niet zozeer worden geprikkeld door lagere energiekosten alleen, maar ook door het verbeteren van hun dagelijkse wooncomfort. Met een dergelijke aanpak kan de Nederlandse overheid huizenbezitters en gebouweigenaren eerder bewegen in duurzame renovaties te investeren.

Aansluitend op het seminar vonden op de Deense ambassade tussen BetterHome en een aantal Nederlandse financiële instellingen gesprekken plaats over de financiële mogelijkheden om comfortabele energierenovaties te kunnen ondersteunen.

Back